ÄNGERSJÖ

OM ÄNGERSJÖ
Historia
Natur
Tidningsartiklar
Böcker
Bilder
Föreningar/Protokoll

ÄNGERSJÖ BYGDEGÅRD
Uthyrning
Interiör
Utrustning

ARKIV

KONTAKT

 

 


OM ÄNGERSJÖ

Utseendemässigt har byn en relativt ålderdomlig och särpräglad struktur. Bebyggelsen är till stor del koncentrerad till byvägen (s k radby) med åker och skogsmark som inramning, vilket ger ett ombonat och gemytligt intryck för besökaren.

Ängersjön har alltid spelat en stor roll för byn. Den har förutom sitt rika fiske även fungerat som flottningsled ända fram till 1940-talet. Tanken fanns dock på att helt torrlägga den för att få åkermark. Planerna gick lyckligtvis i stöpet.

Byn finns omnämnd i längderna från början av 1500-talet men blev förmodligen bebodd tidigare. Det finns fornminnen i form av gravrösen som visar att folk var bofasta häromkring redan för två millenier sedan. Skolan byggdes 1918 ochvar verksam till 1960, då den lades ner och barnen fick finna sig i att bli skjutasade till Hörnefors för sin skolgång. Det fanns två affärer i och ett postkontor i byn, men närheten till Hörnefors och Nordmaling gjorde att lönsamheten och kundeunderlaget blev för litet. Det finns således inga serviceinrättningar kvar, men man kan ändå inte påastå att byn är döende.

Efter att det i många år varit byggnadsstopp i byn har nu ett antal "nybyggen" med barnfamiljer uppförts. Bygdegården har rustats upp och blivit en medelpunkt i byn med studieverksamheter, byafester och barnaktiviteter. I dag fins endast ett fåtal lantbrukare kvar men viljan att hålla öppna landskap lever ändå kvar. En stor del av arbetet står Alskogs grönsaksodling för. På en areal av ca 10 hektar bedrivs ekologisk odling av bl a potatis, grönsaker och eterneller. Där ges också tillfälle för skolungdom att under skördetid få jobb med bl a ogräsplockning och skörd. Arealen kan komma att utökas när tillgången på lämlig mark blir större.

(Ur "Byaguiden - 23 byar i Umeå kommun -" , Botsmarks Byautvecklingsgrupp.)