ÄNGERSJÖ

OM ÄNGERSJÖ
Historia
Natur
Tidningsartiklar
Böcker
Bilder
Föreningar/Protokoll

ÄNGERSJÖ BYGDEGÅRD
Uthyrning
Interiör
Utrustning

ARKIV

KONTAKT

 

 


 

ÄNGERSJÖ BYGDEGÅRD

Den nuvarande bygdegården byggdes 1918 som byskola av byborna själva. Samma år fick byn elström. Montör var Emil Nordström från Brattfors. Den första lärarinnan hette Astrid Adner. Övriga lärare som undervisat genom åren är t.ex. Naema Engman, Elsa Bergström, Astrid Karlsson, Ingrid Öberg, Siri Domeij, fru Eriksson och Maj Engman. I slutet på 1940-talet inreddes även övervåningen med ”bönsalen” och ”lilla salen”, lokaler som användes av byns EFS-förening (EFS= evangeliska fosterlandsstiftelsen). ”Lilla salen” användes även senare som skolmatsal.

Byskolan lades ner 1960. Byggnaden stod tom i många år. Umeå kommun, som då ägde lokalen, funderade på att riva byggnaden. Det ville inte byborna gå med på. Efter ett informationsmöte beslöts att skolan i stället skulle rustas upp. Kommunen gick med på att skänka huset till byn om en förening tog över ansvaret för skötsel och underhåll. Ängersjö bygdegårdsförening bildades den 15 mars 1979. Föreningen fick av kommunen de 75000 kr som en rivning beräknades kosta. Med dessa pengar plus bidrag från bl.a. Kempefonden gjordes en första upprustning av gården. Sigfrid och Mats Engman stod för en stor del av renoveringsarbetet.

Uthyrningsvertksamheten var stor de första åren. Bröllop, födelsedagsfester, föreningsfester, musikaftnar, såväl professionell- som amatörteater, religiösa sammankomster, sammanträden och kursverksamheter av olika slag fyllde lokalen med aktiviteter. 1983 hade bygdegården 198 uthyrningar. Det betydde att bygdegården i snitt var uthyrd mer än varannan dag. Byns egen populära orkester Frisco började sin bana med repövningar i bygdegården. En amatörteaterförening bildades och åtskilliga revyer samt även ett par ”buskisföreställningar” uppfördes.

1994 påbörjades en större reparation med bidrag från byamän och boverket. Huset handikappanpassades och fräschades upp. Vi har nu fina och ändamålsenliga lokaler för uthyrningar av alla slag.

Bygdegårdsföreningen är en ideell, lokalägande förening vars huvudsyfte är uthyrning samt skötsel och underhåll av lokalen. Föreningen är medlem i Bygdegårdarnas Riksförbund.